Tietosuojaseloste Valmiina Coaching

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä:

Valmiina Coaching

Y-tunnus 2000711-1

Kotipaikka: Iitti

Puh. 0400-506 272

iina.lempinen@valmiina.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Iina Lempinen

puh. 0400-506 272

iina.lempinen@valmiina.fi

3. Henkilörekisterin nimi:

Valmiina Coaching uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on Valmiina Coachingin yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoja Valmiina Coachingin tapahtumista, ajankohtaisista asioista, tuotteista ja palveluista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi, henkilön sähköpostiosoite, henkilön puhelinnumero sekä henkilön edustama organisaatio, mikäli henkilö on sen ilmoittanut.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko

  • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.valmiina.fi
  • edustaa yritystä, joka on Valmiina Coaching asiakas, jolloin tietolähde on Valmiina Coaching asiakasrekisteri
  • sosiaalisessa mediassa asiakkaan osallistuessa arvontaan
  • muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille henkilöille.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Valmiina Coaching käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin ylläpitämiseksi. Yhteystiedot säilytetään MailChimp-palvelussa.

10. Tietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön totetuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

11. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.