Valmennukset

Valmennusteemoja:

  • Ajankäytön hallinta
  • Voimavarat ja tuloskuntoisuus
  • Työyhteisö-, tiimi- ja vuorovaikutustaidot
  • Asenne ja motivaatio
  • Itsensä johtaminen

Yrityksille

 Tämän päivän kiristyvässä kilpailussa ja kiireisessä työelämän rytmissä on entistä tärkeämpää keskittyä tuloksen ja tulevaisuuden kannalta olennaiseen. Olennaisen erottaminen kiireessä ei aina ole helppoa.

Henkilöstön voimavara- ja/tai ajankäytönhallinnan- valmennuksella voimme vaikuttaa organisaation perusyksiköihin, yksittäisiin henkilöihin, ja saada heidät toimimaan tehokkaasti ja kitkattomasti yhteen. Yhdessä luomme tilaa innostukselle, motivaatiolle, aidolle vuorovaikutukselle ja todelliselle yhteistyölle.

Innostunut ja motivoitunut organisaatio toimii tehokkaasti ja tuloksellisesti.
Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Organisaatio valmennus

Lue lisää

Yksilövalmennus

Lue lisää

Muut valmennukset

Lue lisää