Työyhteisövalmennukset

Ohessa alla muutamia sisältöesimerkkejä pitämistäni valmennuksista. Esimerkiksi Tehokas ajankäyttö – valmennus voi kestää noin 3 tunnin valmennuksesta koko päivän tai useamman päivän kestävään valmennukseen. aivan organisaationne tarpeiden ja haasteiden mukaisesti.  Myös muiden valmennusten kesto on räätälöitävissä. Räätälöin mielelläni juuri teidän haasteisiinne vastaavaa vaikuttavaa valmennusta. Ota yhteyttä ja pyydä sisältöehdotus ja tarjous!

Työyhteisön valmentaminen ja kouluttaminen kannattaa:

 • tuottavuus paranee, kun jaksaminen ja toimintatavat paranevat, siten myös organisaation kilpailukyky paranee
 • hyvinvoiva, sitoutunut ja motivoitunut työntekijä viihtyy organisaatiossa sekä tekee hyvää tulosta, samalla työntekijöiden vaihtuvuus vähenee
 • valmennus on irtiotto arjesta ja siten parantaa tiimihenkeä ja yhteistyötä
 • valmennuksella on sairauspoissaoloja vähentävä ja siten sairauskuluja pienentävä vaikutus
 • Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet voivat olla taloudellisesti hyvin kannattavia. Saatu hyöty on tutkimusten mukaan keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin nähden. “Yksi euro tuo siis kuusi euroa takaisin”.

TEHOKAS AJANKÄYTTÖ –
Vähemmän stressiä, enemmän tuloksia

Sinulle, joka haluat tehostaa ajankäyttöäsi, vähentää stressiä sekä saavuttaa hyviä tuloksia työelämässä.

“Päivän kouluttajana toimii aikaisemmista koulutuksistaan erinomaista palautetta saanut Iina Lempinen (e. Rytikangas) Valmiina Coachingista.”
Maria Lindbom, Markkinointipäällikkö, Turun Kauppakamari

Itsensä johtamisen mahdollisuudet ajanhallinnassa

 • Mikä kiireen ja stressin aiheuttaa? Mitä jatkuvasta kiireestä ja stressistä seuraa?
 • Mikä on tuloskuntosi eli kokonaiskuntosi – nyt ja tulevaisuudessa?
 • Itsensäjohtamisen mahdollisuudet

Tuloksellinen työajankäyttö

 • Töiden priorisointikeinoja
 • Suunnittelun tehostaminen
 • C15-tekniikka
 • Kalenterin käyttö ja täyttö
 • Työajan tuloksellinen hyödyntäminen
 • Tehokaat kokoukset ja tapaamiset
 • Sähköpostitulvan hallitseminen
 • Delegoinnin haasteet ja hyödyt

Ajanhallinta on mielenhallintaa

 • Häädä Aikavarkaat ja Energiasyöpöt
 • Kiire ja stressi vähenevät myös ajattelun keinoin

Stressin ennaltaehkäisy

 • Tietoinen stressin ennaltaehkäisy
 • Säännölliset talletukset Energiapankkiin

Loppuharjoitus oman ajankäytön tehostamiseksi ja voimavarojen lisäämiseksi

Ajanhallinta – valmennuspäivä sisältää alustuksia, keskusteluja sekä kirjallisia yksilöharjoituksia. Valmennuksen sisältö on hyvin konkreettinen ja käytännönläheinen.

MENESTYVÄ TIIMITYÖ

Itsensä johtamisen mahdollisuudet

 • Kiireen ja stressin aiheuttamia haasteita tiimityölle ja vuorovaikutukselle
 • Mikä on tuloskuntosi eli kokonaiskuntosi – nyt ja tulevaisuudessa?
 • Miten johdat itseäsi tuloksellisesti ja tavoitteellisesti muut huomioiden?

Keskittyminen tärkeimpiin asioihin

 • Priorisointi – keskity tuloksen ja tavoitteen toteutumisen kannalta olennaiseen
 • Jokaisen työpanoksen palveleminen koko organisaation tavoitteita

Motivaation merkitys työssä jaksamiselle ja työtyytyväisyydelle

 • Motivoituneen ja “vitumoituneen” erot tuloskuntoisuudessa
 • Mikä sinua motivoi? Miten sinä motivoit muita?

Vuorovaikutustaitoja tehostamalla lisää tehokkuutta ja tyytyväisyyttä

 • Kohti todellista, läsnä olevaa, vuorovaikutusta
 • Kiteyttämisen haasteet ja mahdollisuudet
 • Palautteen antamisen ja vastaanottamisen tärkeys oman toiminnan ja organisaation toimintojen kehittämisen kannalta
 • Haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Hyvistä yksilöistä erinomaiseksi tiimiksi

 • Millainen työyhteisön jäsen sinä olet?
 • Tuotko sinä työyhteisöösi innostuksen vai latistamisen?
 • Muutosvastarintaa vai myötävirtaan uimista?
 • Erilaisuuden ymmärtäminen, kunnioittaminen ja hyödyntäminen

Uusi aika vaatii uudet ratkaisut

 • Yksilökeskeisestä suorittamisesta yhteisölliseen tuloksellisuuteen
 • Innovatiivisuus, aito yhdessä luominen
 • Jatkuva oppiminen elämäntavaksi
 • Mielen hiljentäminen antaa tilaa stressittömyydelle ja luovuudelle

Valmennus on innostava, kannustava, oivalluttava sekä osallistava.

TULOKSELLINEN JA TAVOITTEELLINEN SIHTEERITYÖ

Mikä on kokonaiskuntosi eli työkykysi – nyt ja tulevaisuudessa

 • Mistä kiire ja stressi johtuvat? Mitä liiallisesta kiireestä ja stressistä seuraa?
 • Sihteerin ja assintentin ajanhallinta- ja voimavarahaasteita
 • Kokonaiskuntoisuus = tuloskuntoisuus = työkyky

Motivaation merkitys työssäjaksamiselle

 • Motivoituneen ja “vitumoituneen” työntekijän ero tuloskuntoisuudessa
 • Työn perustyytyväisyystekijät ja työn motivaatiotekijät
 • Mikä sinua motivoi? Miten sinä motivoit muita?

Vuorovaikutustaitoja tehostamalla lisää tehokkuutta ja tyytyväisyyttä

 • 5 K:n periaate kommunikaatiossa
 • Todellinen vuorovaikutus
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Ajanhallinnasta lisää voimavaroja

 • Sihteerin työn palveleminen koko organisaation tavoitteita
 • Luontaisen tehokkaan työajan hyödyntäminen
 • Hukka-aikojen minimoiminen ja hyötykäyttö
 • Suunnittelun tehostaminen ja priorisointi
 • Sähköpostitulvan hallitseminen
 • Tehokkaat kokoukset

Ajanhallinta on mielenhallintaa

 • Häädä Aikavarkaat ja Energiasyöpöt
 • Kiire ja stressi vähenevät myös ajattelun keinoin

Tietoinen stressin ennaltaehkäisy

 • Säännölliset talletukset omaan Energiapankkiin
 • Oman jaksamisen kuunteleminen arjessa

Valmennus tarjoaa konkreettisa ja käytännönläheisiä työvälineitä, joiden avulla kehität omaan ajankäyttöäsi sekä lisäät jaksamista. Valmennuspäivä koostuu alustuksista, keskusteluista sekä kirjallisista yksilöharjoituksista.

"Vitumoituneesta motivoituneeksi"

TULOKSELLINEN TIIMITYÖ
Tulosta, motivaatiota ja tehokkuutta

Kiireen haasteita työyhteisössä

 • Mitä haasteita kiire aiheuttaa vuorovaikutukselle ja työtyytyväisyydelle

 

Tiimi- ja työyhteisötaitoja tehostamalla lisää tuloksellista yhteistyötä

 • Työyhteisötaidot – mitä ne oikein ovat?
 • Millainen tiimin- ja työyhteisönjäsen sinä olet? Miten voitte työyhteisössänne tehostaa tiimityötä?
 • Miten johdat itseäsi tuloksellisesti ja tavoitteellisesti muut huomioiden?
 • Tunneälyn käyttö työelämässä

 

Miten hyödynnän itsetuntemusta ja ihmistuntemusta työelämässä – erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen

 • Enneagrammi-persoonallisuustyypit – Yhdeksän hyvää ja erilaista tyyppiä
 • “Itsetuntemus on kaiken viisauden alku” – itsensä johtamisen apuna
 • Tunnista oma stressikäyttäytymisesi ja löydä oma kasvusuuntasi
 • Millaisten Enneagrammi-tyyppien kanssa sinä työskentelet?

 

Miten hyödynnän ajatuksen voiman tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa

 • Mielen voiman valjastaminen ja hyödyntäminen

 

Omista voimavaroista huolehtiminen ja tulevaisuuden tuloskuntoon panostaminen

Valmennuspäivä sisältää alustuksia, keskusteluja sekä runsaasti kirjallisia yksilöharjoituksia. Valmennuspäivän sisältö on hyvin konkreettinen ja käytännönläheinen.

INVESTOI TULEVAISUUTEEN – HUOLEHDI VOIMAVAROISTASI

Sisältö voidaan räätälöidä yksilöllisesti vastaamaan kunkin ryhmän tarpeisiin ja haasteisiin.

Kiireen ja työelämän haasteet vuorovaikutukselle, tiimityölle ja voimavaroille

 • Ajanhallinta- ja voimavarahaasteista
 • Mikä on kokonaiskuntosi eli työkykysi – nyt ja tulevaisuudessa
 • Itsensä johtamisen mahdollisuudet

Motivaation ja vuorovaikutuksen merkitys työssä jaksamiselle

 • Motivoituneen ja “vitumoituneen” työntekijän erot työyhteisössä
  7  K:n periaate kommunikaatiossa
 • Vuorovaikutustaitoja tehostamalla lisää tehokkuutta, motivaatiota ja tulosta

Stressin ennaltaehkäisy

 • Tunnista Energiasyöpöt ja opi välttämään niitä
 • Olet mitä ja miten ajattelet – positiivinen ajattelu
 • Säännölliset talletukset omaan energiapankkiin

HUOLEHDI VOIMAVAROISTASI – JAKSAT PAREMMIN NYT JA TULEVAISUUDESSA

TYKY-tilaisuuksiin, myyntikokouksiin, sihteereille ja assistenteille – kaikille, jotka haluavat varmistaa sekä nykyisen että tulevaisuuden tuloskuntonsa.

Valmennus tarjoaa konkreettisia ja käytännönläheisiä työvälineitä, joiden avulla kehität omaa ajankäyttöäsi sekä lisäät jaksamista. Valmennuspäivä sisältää alustuksia, keskustelua sekä runsaasti kirjallisia yksilöharjoituksia.

KLO 9-16.00 OHJELMA

Mikä on tuloskuntosi = työkykysi nyt ja tulevaisuudessa?

 •  Mistä kiire ja stresi johtuu?
 •  Mitä liiallisesta kiireestä ja stressistä seuraa?
 •  Kokonaiskuntoisuus = tuloskuntoisuus
 •  Henkisen hyvinvoinnin elementit ja tasapaino

Motivaation merkitys työssäjaksamiselle

 •  Motivoituneen ja “vitumoituneen” työntekijän ero tuloskuntoisuudessa
 •  Työn perustyytyväisyystekijät ja työmotivaatiotekijät
 •  Mikä sinua motivoi? Miten sinä motivoit muita?

Vuorovaikutustaitosi ovat avainasemassa viestisi perille menemiseksi sekä
turhien konfliktien välttämiseksi

 •  7:n K:n periaate kommunikaatiossa
 •  Todellinen vuorovaikutus
 •  Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Lounastauko

Ajanhallinnasta lisää voimavaroja

 •  Luontaisen tehokkaan työajan hyödyntäminen
 •  Hukka-aikojen minimoiminen ja hyötykäyttö
 •  Suunnittelun tehostaminen
 •  Sähköpostitulvan hallitseminen
 •  Tehokkaat kokoukset

Iltapäiväkahvit

Ajanhallinta on mielenhallintaa

 •  Häädä aikavarkaat ja energiasyöpöt
 •  Kiire ja stressi vähenevät myös ajattelun keinoin

Oman jaksamisen kuunteleminen arjessa

 •  Stressin ennaltaehkäisy
 •  Energiapakin säännöllinen lataaminen
 •  Ei:n sanominen ja “Riittää tältä päivältä”

Loppuharjoitus oman ajankäytön tehostamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi

Yksilöllisesti räätälöidyt luennot ja valmennukset

Koko henkilöstölle: tunnin “Tehoiskuista” aina usean päivän valmennuskokonaisuuksiin, myös erilaisille yhdistyksille sekä järjestöille

Räätälöin mielelläni juuri teidän tarpeisiinne sopivaa ajanhallinta-, voimavara- ja työyhteisövalmennusta. Valmennusten ja esitysten kesto voi vaihdella tunnin hyvinvointiherättelystä usean päivän kestäviin valmennuskokonaisuuksiin. Erittäin suosittuja teemoja tällä hetkellä ovat erilaiset ajankäytön hallintaan liittyvät esitykset sekä tiimi- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät valmennukset. Ohessa muutamia valmennusteemoja:

 • Ajankäytön hallinta
 • Voimavarat ja tuloskuntoisuus
 • Työyhteisö-, tiimi- ja vuorovaikutustaidot
 • Asenne ja motivaatio
 • Itsensä johtaminen

Kerro millaisia haasteita teidän tiimillänne tai ryhmällenne on, niin luodaan yhdessä valmennuskokonaisuus, joka parhaiten vastaa haasteisiinne. Ota yhteyttä!

"Pilkunhiomisesta tuloskuntoon"